Mihin Suomisportissa tarvitaan henkilötunnustani?

Muokattu Tue, 13 Feb 2024 klo 02:26 PM


Suomisport on koko urheiluyhteisön oma digitaalinen palvelualusta, johon on rekisteröitynyt yli
800 000 suomalaista liikkujaa. Jokainen liikkuja luo rekisteröityessään oman Sporttitilin.

Suomisporttiin rekisteröidytään sähköpostilla tai matkapuhelinnumerolla. Lisäksi palvelu kysyy henkilötunnuksen, jotta palvelu pystyy yksilöimään kaikki käyttäjät.


Henkilötunnusta käytetään vain käyttäjän yksilöinnissä ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä. Henkilötunnuksen kerääminen yksilöintiä varten on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.


Miksi henkilötunnuksen käyttöä tarvitaan yksilöinnissä:

  • Suomisportissa on yli 800 000 rekisteröityä henkilöä. Saman nimisiä on paljon.
  • Palvelussa käyttäjä hoitaa omia ja huollettavansa asioita lajirajoista ja eri organisaatioista riippumatta saman Sporttitilin kautta. Kun tuplatilejä ei ole, käyttökokemus ja asiointi on helppoa ja yksiselitteistä. Omalta Sporttitilisi löydät aina omat henkilö- ja asiointitietosi. 
  • Huollettavat ovat kytköksissä aina oikeaan vanhempaan. Huollettavan oikeus on, että häneen liitetään varmasti oikea huoltaja.
  • Suomisportissa asioidessa henkilöt sitoutuvat yhdistyksen (seuran, lajiliiton, muiden organisaatioiden) sääntöihin. Kilpailulisenssin/pelipassien oston myötä myös urheilun kilpailusääntöihin tai antidopingsäännöstöön. On tiedettävä yksilöllisesti ketä he ovat. Yhdistyksen, kilpailun järjestäjän eli rekisterin pitäjän kannalta on tärkeää, että sitoumuksen tehnyt henkilö on varmasti se, joka on Suomisportiin on rekisteröitynyt.
  • Suomisportin palvelujen kautta hoidetaan erilaisia maksuja ja sitoudutaan erilaisiin maksuihin. Maksuista lähtee henkilökohtaisia muistutuksia ja ilmoituksia automaattisesti. Yksiselitteinen yksilöinti on tärkeää niin rekisteröidyn, kuin rekisterinpitäjän näkökulmasta, jotta maksut ja niiden muistutukset kohdistuvat oikeille henkilöille.


Miten suojaamme henkilötunnuksen: 


Henkilötunnuksen antaminen on turvallista Suomisportin korkealaatuisen ja auditoidun tietoturvan takia, henkilötunnus salataan ennen sen tallentamista palveluun. Sporttitilin luonnin yhteydessä kysyttäviä henkilötietoja, kuten henkilötunnusta, käsitellään palvelun käyttöehtojen mukaisesti. Henkilötunnusta käsitellään ainoastaan lain (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050, 29 § Henkilötunnuksen käsittely) mukaisesti, eikä sitä muutoin välitetä tai käsitellä Suomisport-palvelussa.


Henkilötunnus näkyy tarvittaessa ainoastaan järjestelmän pääkäyttäjälle virhetilanteiden korjaamista varten.

Rekisteröinnin yhteydessä Suomisport-palvelu luo sinulle oman Sporttitilin ja Sportti-ID-tunnuksen. Sportti-ID toimii tunnisteenasi asioidessasi Suomisportissa lajista ja käyttäjäroolistasi riippumatta. Sportti-ID ei ole ole jäljitettävissä henkilötunnukseesi.


Pidämme huolta palvelun tietoturvasta jatkuvasti. Suomisportin selainversio ja ja mobiilisovellukset (Android, iOS) on testattu tietoturvan osalta 2024. Teknisen tietoturvatestauksen suoritti WithSecure. Testattu turvataso oli OWASP ASVS Level 3


Lue lisää:

Suomisportin seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Palvelun käyttöehdot 

Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä
Kuvavarmennus vaaditaan.

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin